S'HORT DE LA MÚSICA

Aquí sembram la il·lusió per créixer gaudint de la música. Pere Gonyalons Moll

ENGUANY ENS SENTIRAN!!!


Enguany no hi haurà vídeos, però......

ENGUANY ENS SENTIRAN!!!!

HOLA NINS I NINES!

TREBALLS INSTRUMENTSTREBALLS DELS INSTRUMENTS

GRUP DE MEYLIN, PAOLA, PAULA I LAURA

ELS INSTRUMENTS DE CORDA

GRUP DE JONATHAN, JULIÁN I HAMZA

LA FLAUTA DOLÇA
http://www.youtube.com/watch?v=hmd-tFUub7M&feature=player_embedded


GRUP DE KATERIN I ALIKA

L'ARPA

http://www.youtube.com/watch?v=-wZaFgLsICo&feature=player_embedded

GRUP DE CATALINA, JÚLIA ALEJANDRO JOSEBA I ADRIÀ

L'ARPA I LA GUITARRA


http://www.youtube.com/watch?v=GkrWqpymXLY&feature=player_embedded


http://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=treEwIrbIgA&feature=player_embeddedGRUP DE NA FLOR, MARTA, ESTHER I JESSY C.

LA GUITARRA

GRUP DE N'ALBA, NA LAURA I NA MARIAEL CLARINETGRUP DE AINA, ILEANDRA, GENI I MICHELENE

LA BATERIA
GRUP DE JORDI, JULIO I MARCOS

INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓPercussió

Que es la percussió?

Els instruments de percussió son aquells que el so es produeix percudint, rascant o sacsejant. Es classifiquen en dos subgrups atenen a la possibilitat de fer melodies(so determinat) o només executant esquemes rítmics(so indeterminat).

Instrument de so determinat

Un instrument de so determinat és aquell que produeix notes concretes i determinades. Tot i que aquesta facultat es dóna en la immensa majoria d'instruments, aquesta denominació només s'aplica als instruments idiòfons i membranòfons percudits o fregats. És el cas del xilòfon, la marimba o entre els membranòfons les timbales.

Instrument de so indeterminat

Un instrument de so indeterminat és aquell que no produeix notes concretes i determinades. La major part d'aquests instruments són idiòfons i membranòfons percudits o fregats. És el cas del triangle, les castanyoles, el gong, els timbals, la simbomba, la majoria de tambors de cos cilíndric o troncocònic, etc.


So determinat So indeterminat
Campanes tubulars Caixa
Timbales Gong
Xilòfon Triangle
Tambor
Que són les timbales?

Les timbales són instruments de forma semiesfèrica, recoberts d'una pell adaptable copejada per una baqueta. Segons el grau de tensió de la pell, s'obtenen sons greus, mitjans o aguts. Els primers timbals utilitzats, sens dubte, els que es feien servir a l'exèrcit. El calder estava generalment cobert per una pell d'ase, de vegades de xai, cabra o vaca. Aquestes dues últimes són les més usades.
Aquí teniu una prova de com sonen:
GRUP DE EDDY, YEAHEAH I FAUSTO


LA GUITARRA

GRUP DE ROSIE, HANAE I SOPHIE
EL PIANO
  GRUP DE CATIBEL, MINERVA, CAMILA I BELEN

 LA FLAUTA TRAVESSERALA FLAUTA
TRAVESSERAINSTRUMENTS DE VENT

Són aquells que produeixen el so en posar en vibració procediment amb emissió d'aire.

La majoria d'aquests instruments tenen llengüeta, que pot ser de diferents tipus... N'hi ha alguns que no tenen llengüeta com l'acordió, l'harmònica o l'orgue.

La ressonància d'aquests instruments queda definida segons la llargària de tub, el gruix i la pressió de la columna d'aire. El timbre dels instruments de vent està molt relacionat amb el material del qual està fet i la forma de l'instrument.

L'embocadura consisteix en un forat que actua de bisell, tallant el filet d'aire produït pel buf del músic igual que quan bufem dins un tub i el fem sonar. Aquest filet d'aire, en topar amb aquest bisell fa que tota la columna d'aire que hi ha dins l'instrument vibri i d'aquesta manera es produeix el so. Aquest so serà més greu si el tub és més llarg i més agut com més curt sigui el tub. Quan totes les claus de l'instrument estan tancades el tub va de cap a peu i el so per tant és més greu. A mida que es destapen el tub s'acurça i el so es fa cada vegada més agut.

L'origen de la flauta és totalment remot. En tota cultura del món es desenvoluparen diferents flautes, diverses en el material i la mida però en una mateixa escència

Les flautes travesseres, que en altres cultures ja existien centenars d'anys abans de la nostra Era, arriben a Europa cap al segle XI – XII a través dels Bizanci. Però com eren uns instruments difícils de tocar, ja que entre d'altres inconvenients tenien uns 14 forats que s'havien de tapar amb 9 dits, passen bastant desapercebudes fins que ja en el segle XIX, Theobald Böhm, incorpora importants modificacions, entre elles, els jocs de claus, anelles i varetes que ja permetien tapar diversos forats amb un sol dit, a més de millorar l'afinació que fins aquest moment, sembla ser, deixava bastant que desitjar. És a partir d'aquí que neix la flauta travessera de metall, tal i com la coneixem en l'actualitat.

L'extensió de la flauta travessera, amb tres registres diferenciats: agut, mig i greu, és quasi tant àmplia com la del violí.GRUP DE JESSICA B.
LA GUITARRA ELÈCTRICAGRUP DE CARLOS, ALEJANDRO, VICTOR I TONI

EL PIANO

GRUP DE JESSICA I CONSTANZA

LA FLAUTA TRAVESSERAGRUP DE MARC, DAVID I JUAN

LA BATERIA


TREBALLS PENJATS